PROJEKTA ĪSTENOŠANA
Projekti
31.05.2018
A/S Cesvaines piens realizē projektu Probiotiķu iegūšana no siera un biezpiena suliņām un tālāka pielietošana uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā Nr.18-00-A01612-000002 ar LAD atbalstu 
A/S "CESVAINES PIENS"  ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku  attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" līdzfinansēta projekta Nr.18-00-A01612-000002 ietvaros veiks rūpniecisko pētījumu ar mērķi izstrādāt probiotiķu audzēšanas tehnoloģiju uz siera un biezpiena suliņām un tos pielietot  uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā.