PROJEKTA ĪSTENOŠANA
Projekti
04.09.2019
A/S Cesvaines piens realizē projektu investīcijas ražotnes pilnveidošanā IV kārta" 1.daļa Nr.18-00-A00402-000023 ar LAD atbalstu
AS "Cesvaines Piens" ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr.18-00-A00402-000023 ir iegādājusies jaunus ražošanas pamatlīdzekļus - 1.daļa:

·       Siera vakuumiepakošanas un tai sekojošas iepakojuma sarukuma pusautomātiskās līnija ar siera automātisku padevi visā līnijā;
·       Elektriskais sāniskais krautņotājs