A/S Cesvaines piens realizē projektu ar LAD atbalstu21.12.2016

AS CESVAINES PIENS 

"AS "CESVAINES PIENS" INVESTĪCIJAS RAŽOTNES PILNVEIDOŠANĀ" 

Nr.16-00-A00402-000001

AS CESVAINES PIENS ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr.16-00-A00402-000001 ir iegādājusies jaunus ražošanas pamatlīdzekļus:


kompleksi risinājumi tehnoloģiskā  aukstuma sistēmas nomaiņai un pielāgošanai ražotnē;

piena produktu fasēšanas un iepakošanas iekārtu komplekss;

krējuma tvertņu piegāde.


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

A/S Cesvaines piens realizētie projekti ar LIAA atbalstu26.09.2016

Finansējuma saņēmējs "AS Cesvaines piens" 2016.gada 30.maijā ir noslēdzis līgumu Nr.Nr. SKV-L-2016/384 ar V/A„Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta  "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" .A/S Cesvaines piens realizē projektu ar LAD atbalstu07.04.2016

AS CESVAINES PIENS

"AS "CESVAINES PIENS" INVESTĪCIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU PĀRSTRĀDĒ"

Nr.15-00-A00402-000070

 

AS CESVAINES PIENS ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr.15-00-A00402-000070 ir iegādājusies jaunus ražošanas pamatlīdzekļus:


siera griešanas iekārtu;

siera preses;

skābā krējuma ražošanas tvertni;

tehnoloģiskā ūdens uzglabāšanas tvertni.

 

Uzbūvējusi :  notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas sistēmu.


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē