PROJEKTA ĪSTENOŠANA
Projekti
02.07.2019
A/S Cesvaines piens realizē projektu investīcijas ražotnes pilnveidošanā III kārta" 2.daļa Nr.17-00-A00402-000051 ar LAD atbalstu
A/S "Cesvaines Piens" ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr.17-00-A00402-000051 jaunas būves būvniecības, būves pārbūves, būves atjaunošanas izmaksas – 2.daļa:

  • siera noliktavas būvniecība